НАГРАДНА ИГРА
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се искористи на било која Бензинска станица на Макпетрол АД, освен ваучерите за гуми кои може да се искористат единствено во салонот Хонда на ул. Илинденска бб, Скопје. Наградата треба да се подигне најдоцна во рок од 60 дена од датумот на објавување, во дирекцијата на Макпетрол АД, ул. Св. Кирил и Методиј, бр.4, 1000 Скопје, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се подигне исклучиво со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или валидна патна исправа).
Извлечени добитници од јунското месечно коло, објавени на 17.07.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
1 Блаже Атанасов 252572 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
2 Славе Василовски 271127 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари 
3 Илија Зекирски 397156 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари 
4 Богде Терзиев 271195 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
5 Јорданчо Јорданов 453053 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
6 Бошко Стојановски 385793 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
7 Каме Југовски 425766 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
8 Игор Димитриев 305445 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
9 Горан Чаповски 319730 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
10 Мулаим Незири 314969 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
11 Бранко Пешевски 349853 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
12 Сашо Манчевски 468038 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
13 Стевче Стефановски 203119 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
14 Дејан Марковски 415109 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
15 Aбдија Салиу 244860 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
16 Ванчо Стојков 390334 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
17 Вулнет Дика 349667 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
18 Никола Ниџов 343057 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
19 Жарко Милевски 477316 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
20 Кристијан Белимов 323515 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
21 Македонка Попова 279898 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
22 Зоран Јовановски 299959 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
23 Добрица Миткова 252240 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
24 Драган Трпчевски 330713 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
25 Саше Лазарески 417528 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
26 Љубомир Маневски 453272 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
27 Исмет Реч 419545 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
28 Марија Ристова 340475 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
29 Зоран Крстески 446978 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
30 Тони Мицески 392522 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
31 Крсто Јовановски 476775 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
32 Оливер Гиовски 235824 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
33 Милутин Костадиновски 241301 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
34 Лубомир Јанев 428674 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
35 Александар Пупунчевски 340642 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
36 Давид Вренцоски 336119 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
37 Александар Ристовски 214076 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
38 Пеце Стефановски 280252 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
39 Фидан Костовски 416909 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
40 Ванчо Вчков 338258 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
41 Тони Илијев 441189 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
42 Тони Војновски 293343 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
43 Премтиме Зулали Делиај 343892 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
44 Гоце Настески 477820 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
45 Томислав Стајиќ 343058 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
46 Ристе Ѓоревски 400656 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
47 Беким Мехмеди 304012 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
48 Влатко Најдоски 326230 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
49 Круме Алексоски 329947 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 50 Влатко Вурмески 225759 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 51 Сашо Талески 393463 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 52 Златко Силјановски 217562 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 53 Зибер Нухи 441349 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 54 Трајман Имер 211075 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 55 Јане Трајков 480069 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 56 Сашко Саздов 305188 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 57 Перица Костуранов 399513 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 58 Mevljudin Rushiti 245699 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 59 Никола Коларовски 456764 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 60 Горан Несторовски 267221 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 61 Роберт Перхај 463551 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 62 Драган Симоновски 466121 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 63 Александар Симеонов 446774 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 64 Мирослав Велков 344278 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 65 Васко Чкоровски 344799 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 66 Миодраг Ристиќ 386500 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 67 Дејан Смилески 346596 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 68 Борис Поп-Јордановски 405379 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 69 Ѓорѓи Апостоловски 207765 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 70 Јашко Усеинов 285927 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 71 Владо Тасески 213185 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 72 Геле Донаков 221918 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 73 Alimemet Selimi 356068 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 74 Слаѓан Пенев 233464 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 75 Драган Димитров 296092 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 76 Илија Ѓорѓиевски 428614 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 77 Ферат Ала 337024 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 78 Асан Лимани 202359 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 79 Марко Трипчев 259604 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 80 Ванчо Роголев 399760 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 81 Анета Ѓорѓиевска 315119 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 82 Горан Поповски 463049 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 83 Ивица Димовски 327405 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 84 Катерина Бундалевска 404557 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 85 Јане Мацевски 210855 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 86 Серџат Иачк 390826 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 87 Цвете Јованоска 410502 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 88 Мирјана Милева 278999 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 89 Северџан Дестанов 484609 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 90 Илија Аврамски 322147 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 91 Миле Лазов 480738 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 92 Спасе Настоски 329626 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 93 Ласте Митров 265088 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 94 Киро Ангеловски 304523 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 95 Мирвет Јакуповска 381142 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 96 Александар Дамјановски 257090 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 97 Елена Блажевска 233158 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 98 Burim Hoxha 315739 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 99 Екрем Ахмед 462764 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 100 Горан Гринтал 470823 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 101 Славе Наков 294911 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 102 Sherizate Haliti 380420 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 103 Дарко Стојанов 450666 лап топ Dell
 104 Благој Танчев 317763 лап топ Dell
 
Извлечени добитници од второто летно полуфинално коло, објавени на 17.07.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Ѓорѓи Ивановски 274599 Скутер Honda NSC50WHC
 2 Мевлудин Ќулафовски 341131 Чамец со мотор Honda 50 + приколка
Зачленете се на нашиот NEWSLETTER и добивајте известувања за сите нови акции и производи:

©2014 МАКПЕТРОЛ АД. Сите права задржани.