НАГРАДНА ИГРА
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се искористи на било која Бензинска станица на Макпетрол АД, освен ваучерите за гуми кои може да се искористат единствено во салонот Хонда на ул. Илинденска бб, Скопје. Наградата треба да се подигне најдоцна во рок од 60 дена од датумот на објавување, во дирекцијата на Макпетрол АД, ул. Св. Кирил и Методиј, бр.4, 1000 Скопје, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се подигне исклучиво со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или валидна патна исправа).
Извлечени добитници од мартовско месечно коло, објавени на 10.04.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Горанчо Мишев 231400 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 2 Жанета Бадаровска Ѓорѓиевска 245773 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 3 Тони Трајановски 408920 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 4 Исније Фетау 339071 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 5 Даут Рушити 266974 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 6 Темелко Донески 286652 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 7 Викторија Крџевска 243221 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 8 Lavdrim Mustafi 305163 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 9 Роберт Стојковски 323359 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 10 Сашо Делиниколов 323565 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 11 Борче Петкоски 203685 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 12 Мите Петров 274104 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 13 Стојан Николов 319328 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 14 Златко Јаковчески 286248 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 15 Марјан Костовски 403948 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 16 Душан Кајевиќ 411049 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 17 Nderim Оllomani 350162 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 18 Веле Ангелески 417918 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 19 Милан Стојановски 322891 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 20 Игор Сарџоски 214283 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 21 Јордан Петров 224065 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 22 Rexep Pollozani 355021 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 23 Зоран Наумовски 400559 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 24 Гоце Трајаноски 238245 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 25 Сотирка Заревска Ѓурчилова 444552 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 26 Владимир Крстевски 317438 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 27 Александар Петров 316473 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 28 Сашко Младеновски 389598 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 29 Раде Стојановски 219387 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 30 Слободан Ивановски 431116 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 31 Југослав Стојановски 385533 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 32 Тале Брановски 278712 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 33 Диана Королева 408691 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 34 Xhevair Kosovrasti 273399 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 35 Гоце Андоноски 274670 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 36 Билјана Анастасовска 255042 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 37 Rahim Gjura 382235 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 38 Томе Трпеновски 230696 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 39 Љупчо Илиески 213725 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 40 Almir Tvrk 353416 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 41 Alil Ravmani 260833 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 42 Раде Чуруковски 279987 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 43 Владимир Георгиевски 205209 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 44 Цане Будимов 271175 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 45 Ристо Мицев 395135 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 46 Александар Ончевски 401885 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 47 Весна Јоновска 334981 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 48 Благица Вренцовска 399227 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 49 Бурим Салиу 392180 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 50 Ѓорѓе Јованов 342854 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 51 Борко Спасовски 446060 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 52 Бефтим Рушидовски 263189 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 53 Муамер Лачоски 274658 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 54 Нино Трајчев 201463 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 55 Тоде Митрески 270218 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 56 Марјан Јовановски 429475 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 57 Пеце Колевски 259693 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 58 Киро Мицев 205099 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 59 Диме Изоски 387135 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 60 Вела Стефаноска 383496 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 61 Драгољуб Ѓорѓевиќ 273014 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 62 Башким Шабани 304654 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 63 Веселинка Ѓошева 320299 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 64 Владимир Цветанов 321298 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 65 Дарко Ризов 301241 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 66 Благоја Георгиевски 294282 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 67 Михаил Колев 406312 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 68 Оливер Неделкоски 338295 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 69 Славче Антовски 330873 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 70 Игор Китаноски 302889 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 71 Стевче Стефановски 309771 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 72 Слободан Ѓоревски 213250 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 73 Томас Гигов 405315 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 74 Борјан Ивановски 279233 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 75 Миле Митевски 434497 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 76 Bekim Kadrii 414777 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 77 Нејди Мамути 218916 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 78 Сашко Стојановски 452620 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 79 Мухамет Мурсели 256197 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 80 Сашо Илиоски 229471 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 81 Горан Стојчиќ 405192 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 82 Аце Гроздановски 341029 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 83 Defrim Saliu 352400 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 84 Јордан Трајков 251820 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 85 Јован Џајкоски 232870 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 86 Иљас Азири 252865 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 87 Бојан Зафировски 300840 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 88 Андреја Јовановски 303621 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 89 Сашко Анастасов 395765 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 90 Елизабета Мујоска 289123 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 91 Sedat Misimi 389067 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 92 Selam Fejzuli 381413 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 93 Антонио Џокиќ 311199 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 94 Добрила Тодороска 349502 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 95 Кирил Димовски 256080 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 96 Хаљил Заир 240367 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 97 Shemsedin Rakipi 357565 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 98 Васил Марков 418160 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 99 Драган Прошев 234990 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 100 Зоран Данилов 434662 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 101 Игор Димзов 227674 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 102 Mustafa Hoxha 350802 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 103 Sokol Mulaj 301006 лап топ Dell
 104 Izer Aziri 303795 лап топ Dell
Зачленете се на нашиот NEWSLETTER и добивајте известувања за сите нови акции и производи:

©2014 МАКПЕТРОЛ АД. Сите права задржани.