НАГРАДНА ИГРА
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се искористи на било која Бензинска станица на Макпетрол АД, освен ваучерите за гуми кои може да се искористат единствено во салонот Хонда на ул. Илинденска бб, Скопје. Наградата треба да се подигне најдоцна во рок од 60 дена од датумот на објавување, во дирекцијата на Макпетрол АД, ул. Св. Кирил и Методиј, бр.4, 1000 Скопје, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се подигне исклучиво со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или валидна патна исправа).
Извлечени добитници од мајското месечно коло, објавени на 12.06.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Александар Стојановиќ 386801 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 2 Адем Алил 313601 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 3 Марјан Горановски 346847 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 4 Albjon Ameti 298177 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 5 Александар Бечвиновски 281445 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 6 Дејан Дамјановски 274291 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 7 Игор Додевски 223829 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 8 Александар Каранфиловски 225976 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 9 Дарко Димитров 285070 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 10 Горан Стојчевски 312581 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 11 Аце Станков 294253 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 12 Иванчо Димовски 388753 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 13 Рената Горгоска 219691 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 14 Мумин Зуберов 345392 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 15 Глигор Вучковски 232148 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 16 Кети Рутевска 341065 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 17 Драгица Панова 404168 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 18 Игор Колевски 336643 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 19 Кристијан Јовановски 225734 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 20 Даниел Димков 327804 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 21 Оливер Станојковски 449940 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 22 Atem Dauti 374803 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 23 Сашо Анастасов 336022 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 24 Благој Срезовски 452333 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 25 Зенељ Зимбери 310241 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 26 Ѓорги Попов 313657 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 27 Кире Костов 273513 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 28 Игор Василевски 259913 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 29 Ненад Димитријески 408982 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 30 Оливер Миновски 222847 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 31 Гордана Шер 298271 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 32 Megzon Emini 353470 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 33 Душан Нацевски 265495 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 34 Дритон Ебиби 333482 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 35 Сашо Шаговски 208022 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 36 Burim Sarachi 351929 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 37 Visar Jonuzi 380328 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 38 Маријана Боцевска 451688 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 39 Емел Кранли Али 451725 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 40 Јовче Спасев 202549 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 41 Гоце Николовски 327736 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 42 Спиро Лековски 232305 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 43 Орце Анакиевски 392285 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 44 Николчо Саздов 320113 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 45 Јове Цинцовски 296221 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 46 Кристо Трајче 242805 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 47 Васко Стојковски 202952 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 48 Оливер Додевски 332841 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 49 Ѓорѓе Вучков 441194 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 50 Лилјана Постоловска 431117 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 51 Гоце Велески 333854 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 52 Никола Трајановиќ 307807 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 53 Сашо Нестороски 274445 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 54 Драган Ефремов 422277 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 55 Трајче Велковски 265915 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 56 Петар Трпковски 323426 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 57 Naser Tefiku 376436 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 58 Александар Рунески 245320 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 59 Мартин Липковски 441292 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 60 Бојан Стаменковски 434207 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 61 Никола Димитров 211200 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 62 Јане Тодосиоски 302665 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 63 Игорчо Петровски 337465 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 64 Игор Ангеловски 418123 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 65 Трпче Ценовски 417987 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 66 Nuhi Arslani 376304 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 67 Славе Петрушевски 267473 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 68 Владе Талевски 449879 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 69 Станко Саздевски 398191 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 70 Ангел Спасов 308512 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 71 Видан Арсовски 445834 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 72 Митко Петров 312034 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 73 Лилјана Богдановска 341027 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 74 Илкер Јусуфи 201048 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 75 Иван Стојмановски 398688 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 76 Јорданчо Трајковски 252485 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 77 Благој Митев 296857 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 78 Александар Голубович 207438 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 79 Столе Столевски 220584 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 80 Тони Христов 266496 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 81 Марјанчо Ѓорѓиев 265821 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 82 Јоле Ацковски 401906 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 83 Доне Арсов 316697 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 84 Ганија Сулкоски 388047 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 85 Мирко Мартиновски 344946 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 86 Зоран Ѓелев 333946 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 87 Зарко Цветановски 301299 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 88 Кире Шехи 415101 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 89 Сенад Алиоски 405681 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 90 Ристе Павловски 228838 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 91 Бесник Беќири 245370 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 92 Sabahudin Islami 357710 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 93 Борче Иванов 451294 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 94 Стојчо Тасев 242752 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 95 Бојан Николовски 215995 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 96 Gezim Asani 338111 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 97 Слободан Гугоски 275363 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 98 Драганче Ѓорески 339034 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 99 Игор Петров 402503 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 100 Трипун Пистоски 324391 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 101 Миле Спировски 281636 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 102 Bashkim Berisha 214062 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 103 Даниел Проданов 339514 лап топ Dell
 104 Рефик Јаха 388989 лап топ Dell
Зачленете се на нашиот NEWSLETTER и добивајте известувања за сите нови акции и производи:

©2014 МАКПЕТРОЛ АД. Сите права задржани.