НАГРАДНА ИГРА
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се искористи на било која Бензинска станица на Макпетрол АД, освен ваучерите за гуми кои може да се искористат единствено во салонот Хонда на ул. Илинденска бб, Скопје. Наградата треба да се подигне најдоцна во рок од 60 дена од датумот на објавување, во дирекцијата на Макпетрол АД, ул. Св. Кирил и Методиј, бр.4, 1000 Скопје, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се подигне исклучиво со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или валидна патна исправа).
Извлечени добитници од априлското месечно коло, објавени на 15.05.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Џоко Колев 203386 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 2 Јоже Кујумџиев 275961 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 3 Благојче Костовски 283474 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 4 Благој Божиновски 407431 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 5 Дејан Десовски 249522 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 6 Гоце Чипишков 315602 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 7 Биљана Настевска 451437 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 8 Тони Гоцев 320549 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 9 Дејан Јанкуловски 299487 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 10 Rexhep Ramadani 382567 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 11 Александар Костенцовски 426654 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 12 Славко Ристески 326076 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 13 Владо Петров 286177 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 14 Оливер Гиовски 202612 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 15 Горан Елемиров 386778 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 16 Сашко Ќосевски 313247 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 17 Djevdet Luarasi 391937 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 18 Слободан Максимоски 357636 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 19 Слободан Стоилов 396939 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 20 Душко Страшевски 422218 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 21 Adnan Alili 238075 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 22 Николче Петрески 256701 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 23 Зоранчо Тренев 294860 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 24 Кирил Балтовски 392239 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 25 Арјан фердинанд Де гроот 417078 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 26 Atim Carov 257391 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 27 Ќамил Дураковски 338609 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 28 Мемет Мици 446297 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 29 Refik Elezi 380300 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 30 Илчо Јованоски 417945 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 31 Елена Џиланова 441729 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 32 Костадин Анев 326707 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 33 Ангел Стојчевски 412098 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 34 Блашко Велков 250133 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 35 Горан Петров 338451 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 36 Тоде Ивановски 210077 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 37 Behar Bajrami 383790 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 38 Горјан Темелкоски 254385 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 39 Орце Трајковски 222906 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 40 Александар Митров 428598 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 41 Јован Ќулумов 342387 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 42 Стефан Атанасов 280424 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 43 Ване Макалоски 296466 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 44 Оливер Лаковски 231721 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 45 Димитрија Ѓорѓески 321402 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 46 Ромео Николоски 396220 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 47 Костадин Капсаров 228372 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 48 Зоки Ристовски 434518 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 49 Владимир Ников 425859 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 50 Владица Спасиќ 404644 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 51 Ѓорѓи Маловски 213779 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 52 Миле Чанкуловски 395691 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 53 Gazmend Ziberi 383493 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 54 Горан Видински 227905 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 55 Неџат Абазовски 282471 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 56 Марјан Јанев 452175 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 57 Боби Стојчевски 221558 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 58 Андон Калфа 224440 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 59 Пеце Ангелевски 341048 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 60 Даниел Секуловски 325070 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 61 Игор Цветановски 399352 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 62 Игор Ѓурчиновски 462130 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 63 Иван Лазаров 317919 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 64 Фросина Боризовска 296319 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 65 Кирчо Доневски 266792 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 66 Горан Спасевски 335234 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 67 Димитрије Кадиев 205272 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 68 Драган Димишков 238000 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 69 Горан Велјаноски 332298 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 70 Бобан Димковски 280761 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 71 Илан Исламоски 306879 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 72 Александар Сотир 345320 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 73 Асан Бипевски 203417 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 74 Димче Стеваноски 399878 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 75 Марко Бислимоски 389731 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 76 Зоран Наќевски 288896 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 77 Петар Петровски 315089 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 78 Костадин Дојчинов 277817 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 79 Горан Јакимовски 343153 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 80 Кирчо Мицов 259156 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 81 Илчо Ристов 322099 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 82 Елима Менсур 404034 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 83 Христина Секулоска 419370 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 84 Ибраим Османоски 368699 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 85 Александар  Рунески 245320 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 86 Зорјанчо Тренчовски 247471 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 87 Џавит Сејдини 287716 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 88 Звонко Соколовски 281835 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 89 Златко Кочев 325894 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 90 Halime Demir 259266 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 91 Ненад Ангеловиќ 408495 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 92 Жарко Данчевски 201058 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 93 Isa Dauti 303562 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 94 Visar Xheladini 245578 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 95 Сашко Пенчев 251847 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 96 Науме Шипоски 280918 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 97 Костадин Веселиновски 240672 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 98 Христијан Рипилоски 303968 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 99 Љупчо Нечковски 270235 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 100 Иса Салији 413338 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 101 Doan Shahini 384239 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 102 Александар Михајловиќ 387682 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 103 Јован Митрески 338582 лап топ Dell
 104 Алекса Костадинов 203373 лап топ Dell
 
Извлечени добитници од првото летно полуфинално коло, објавени на 15.05.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Гоце Павлески 416008 Скутер Honda NSC50WHC
 2 Fadil Besiri 354230 Автомобил Honda Jazz
Зачленете се на нашиот NEWSLETTER и добивајте известувања за сите нови акции и производи:

©2014 МАКПЕТРОЛ АД. Сите права задржани.