НАГРАДНА ИГРА
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се искористи на било која Бензинска станица на Макпетрол АД, освен ваучерите за гуми кои може да се искористат единствено во салонот Хонда на ул. Илинденска бб, Скопје. Наградата треба да се подигне најдоцна во рок од 60 дена од датумот на објавување, во дирекцијата на Макпетрол АД, ул. Св. Кирил и Методиј, бр.4, 1000 Скопје, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се подигне исклучиво со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или валидна патна исправа).
Извлечени добитници од есенското коло, објавени на 13.11.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Сефедин Алиу 419373 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 2 Златко Илијоски 419633 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 3 Љупчо Вероновски 417109 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 4 Блерим Баланца 301109 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 5 Благојче Шолиевски 304234 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 6 Иван Павлов 297085 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 7 Никола Динушев 310452 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 8 Антон Кајтази 337081 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 9 Рефедин Шабани 464536 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 10 Стојан Петрески 267321 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 11 Данчо Новков 448737 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 12 Несим Идризи 439605 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 13 Звонко Јованов 281293 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 14 Петре Лазаров 464477 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 15 Љупчо Соколоски 310013 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 16 Ѓорѓи Андонов 345208 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 17 Сашка Неделкова 282227 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 18 Игор Андреевски 461797 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 19 Михаил Соколов 319729 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 20 Љупчо Божиновски 451865 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 21 Владо Петковски 218779 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 22 Љупчо Силев 462071 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 23 Александар Христов 267301 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 24 Елвис Шерифовски 416092 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 25 Стевче Томевски 345892 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 26 Бесим Демири 471242 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 27 Миле Митковски 257251 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 28 Надица Нинеска 422681 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 29 Дејан Николов 224833 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 30 Соња Ќулакова 235459 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 31 Драги Јаначков 205688 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 32 Борчо Белогаски 211214 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 33 Неџат Мингаров 328846 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 34 Љубин Котевски 449846 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 35 GORGE KAPSAROV 228368 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 36 Adnan Ibishi 288530 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 37 Глигор Стојковски 308675 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 38 Александар Јаков 203885 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 39 Муса Мустафов 472251 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 40 Драги Анакиевски 470664 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 41 Јана Петреска 274740 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 42 Саша Шумански 451056 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 43 Томчо Рингачев 344232 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 44 Деан Апостолоски 334273 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 45 Марјан Трајковски 401922 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 46 Михаил Готовски 446450 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 47 Осман Мифтаров 328444 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 48 Никола Костоски 428790 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 49 Васе Стомилов 475385 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 50 Сашо Сиљаноски 467558 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 51 Мирослав Ајтовски 409484 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 52 Митко Картаџиев 311292 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 53 Јордан Михајлов 398208 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 54 Благоја Зафировски 393179 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 55 Силвана Ташева 325732 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 56 Оливер Велкоски 477295 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 57 Кирил Рабаџиски 429656 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 58 Гоце Цветковски 405970 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 59 Бранко Ристов 475005 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 60 Дарко Спасовски 295503 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 61 Кирчо Мицов 259156 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 62 Зоран Петковски 400695 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 63 Дејан Несторовски 226584 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 64 Горан Петров 338451 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 65 Милан Милошески 281892 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 66 Панче Јосифов 227631 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 67 Горанчо Младеновски 298301 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 68 Ајруш Лиманов 324932 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 69 Пеце Поповски 341034 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 70 Владимир Колевски 302361 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 71 Филип Здравковски 390649 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 72 Митко Karakasovski 299120 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 73 Воислав Милески 215072 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 74 Марјан Горгиев 322435 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 75 Зорица Мартиновска 469732 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 76 Филип Стојанов 492746 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 77 Сашко Тодоров 395904 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 78 Решат Демири 207210 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 79 Анита Златкова 269258 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 80 Ismet Qyra 384566 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 81 Владо Тасески 213185 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 82 Борјан Ѓорѓијоски 466554 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 83 Магдалена Лукановска 233600 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 84 Борис Тодоровски 324487 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 85 Зоран Момировски 314886 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 86 Марио Караѓозов 452732 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 87 Оливер Крстев 400902 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 88 Христина Ноткова 399582 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 89 Jsmet Zulbehari 438335 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 90 Кире Коштревски 229576 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 91 Ване Стаматов 472253 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 92 Ристо Танушев 284226 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 93 Иван Јолевски 316001 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 94 Африм Браими 260151 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 95 Ерџан Хафизи 307843 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 96 Дејан Богојевски 488693 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 97 Горан Павлевски 206726 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 98 Музафер Ахметовиќ 200367 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 99 Енес Јашари 433627 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 100 Андреј ТБАКОВСКИ 450915 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 101 Никола Велковски 426863 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Маврово
 102 Зоран Спасовски 343498 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Маврово
 103 Дејан Јанкоски 487858 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Маврово
 104 Драги Митров 451311 лап топ Dell
 105 Марио Грујески 222591 лап топ Dell
 106 Ѓорги Георгиевски 341269 лап топ Dell
Зачленете се на нашиот NEWSLETTER и добивајте известувања за сите нови акции и производи:

©2014 МАКПЕТРОЛ АД. Сите права задржани.