НАГРАДНА ИГРА
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се искористи на било која Бензинска станица на Макпетрол АД, освен ваучерите за гуми кои може да се искористат единствено во салонот Хонда на ул. Илинденска бб, Скопје. Наградата треба да се подигне најдоцна во рок од 60 дена од датумот на објавување, во дирекцијата на Макпетрол АД, ул. Св. Кирил и Методиј, бр.4, 1000 Скопје, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се подигне исклучиво со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или валидна патна исправа).
Извлечени добитници од јулското месечно коло, објавени на 14.08.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Владимир Јанаќиевиќ 468534 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 2 Васко Орцев 440426 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 3 Зоран Стоименов 301482 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 4 Аница Николовска 393847 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 5 Qenan Jusufi 353273 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 6 Дејан Станкоски 281140 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 7 Јадранка Решкова 288428 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 8 Елена Стаменкова 241869 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 9 Сашко Миланов 401280 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 10 Беким Даришта 478556 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 11 Александар Ѓоргиевски 229515 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 12 Давид Кицевски 457678 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 13 Стефан Марковски 274366 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 14 Александар Василевски 341159 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 15 Сашо Митровски 238747 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 16 Томче Делев 478146 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 17 Наум Калајџиевски 270885 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 18 Никола Тунтевски 449524 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 19 Сашо Стаменов 476855 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 20 Afrim Ramazanoski 257289 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 21 Михајло Бошкоски 402166 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 22 Никола Попов 385041 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 23 Александар Аврамовски 429203 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 24 Илче Стоиловски 401668 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 25 Џемаљедин Нехмети 340995 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 26 Саше Пејчиновски 341197 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 27 Мартин Цоцевски 244070 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 28 Тошо Кочов 342410 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 29 Димитар Марков 265116 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 30 Bekim Mustafa 240458 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
 31 Велибор Спасеновски 283972 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 32 Ramadan Seitllari 355604 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 33 Татјана Јованоска 466165 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 34 Борис Ангеловски 325590 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 35 Милка Тотовска 289187 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 36 Горанчо Неданоски 284853 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 37 Бобан Младеновски 232570 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 38 Бошко Карадакоски 213586 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 39 Воја Мишевски 343191 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 40 Пепи Бошковски 231887 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 41 Сашо Љушевски 337057 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 42 Момчило Куфојанакис 425862 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 43 Миле Данилов 265218 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 44 Венко Мустракински 338716 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 45 Миќо Боризовски 450072 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 46 Љупчо Лазаров 292532 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 47 Сашо Секулоски 329581 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 48 Владе Наумоски 274428 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 49 Крсте Митевски 281465 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 50 Flamur Kamberi 305093 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 51 Неџмедин Ибраими 474640 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 52 Биљана Филиповиќ 387469 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 53 Љупчо Илиевски 411192 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 54 Венцо Петров 314787 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 55 Адил Зејнели 228802 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 56 Игор Костовски 220937 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 57 Сашо Секуловски 225802 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 58 Митко Гаваталиев 285468 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 59 Анета Миладиноска 435460 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 60 Ристе Трпков 331724 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 61 Владимир Павловски 232957 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 62 Ergyl Viska 384818 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 63 Зоран Трајчевски 323972 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 64 Марјан Михаилов 294867 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 65 Жан Милев 339969 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 66 Harbin Memeti 416291 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 67 Љупчо Јованов 463348 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 68 Ванчо Најдовски 201883 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 69 Тихомир Сапунџиски 282812 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 70 Владимир Атанасов 473929 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 71 Далибор Волчески 285779 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 72 Игорчов Васев 280568 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 73 Милан Колев 404368 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 74 Бесим Асани 218910 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 75 Златко Сиљановски 217562 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 76 Илија Цици 347400 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 77 Димче Ујгуноски 346716 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 78 Енес Латифов 236441 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 79 Зоран Георгиевски 468452 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 80 Васил Димитриевски 311825 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 81 Тане Нически 323763 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 82 Пецо Симоновски 292720 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 83 Ѓорѓе Јованов 206872 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 84 Игор Николовски 232324 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 85 Горан Петровски 242779 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 86 Иван Поп ѓорѓиев 455047 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 87 Звонко Кондоски 471633 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 88 Костадин Нанов 425588 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 89 Дејан Смилев 247264 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 90 Цвета Илиева 316683 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 91 Андреа Мустеникова 324340 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 92 Марија Зареска 206720 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 93 Ѓорѓи Николов  266281 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 94 Ненад Цалев 232360 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 95 Марјан Атанасоски 395631 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 96 Зоран Златковски 343731 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 97 Марјан Ковачевски 220705 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 98 Ванчо Милевски 308306 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 99 Горан Тасев 211476 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 100 Марјан Јовановиќ 315538 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 101 Деан Цваркоски 271100 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 102 Киро Сотироски 269088 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 103 Здравко Темов 394322 лап топ Dell
 104 Ресуљ Џемаиловски 333318 лап топ Dell
Зачленете се на нашиот NEWSLETTER и добивајте известувања за сите нови акции и производи:

©2014 МАКПЕТРОЛ АД. Сите права задржани.