НАГРАДНА ИГРА
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се искористи на било која Бензинска станица на Макпетрол АД, освен ваучерите за гуми кои може да се искористат единствено во салонот Хонда на ул. Илинденска бб, Скопје. Наградата треба да се подигне најдоцна во рок од 60 дена од датумот на објавување, во дирекцијата на Макпетрол АД, ул. Св. Кирил и Методиј, бр.4, 1000 Скопје, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.
Наградата односно ВАУЧЕРОТ може да се подигне исклучиво со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или валидна патна исправа).
Извлечени добитници од августовското месечно коло, објавени на 18.09.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
1 Вендим Бала 229533 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
2 Борче Монев 349925 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари 
3 Пепи Мушовски 327899 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари 
4 Мирослав Симиџиевски 282284 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
5 Александар Ристески 282384 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
6 Васил Томов 344497 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
7 Соња Василевска 388426 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
8 Миле Бошески 478086 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
9 Кирил Кундевски 286256 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
10 Душко Бутески 306936 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
11 Виктор Јакимовски 403615 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
12 Божидар Стојковски 414024 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
13 Слободан Стојчевски 304542 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
14 Зоранчо Бошкоски 224226 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
15 Александар Станчески 325372 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
16 Мите Ризов 324374 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
17 Горан Миленковски 459851 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
18 Фати Бислими 484229 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
19 Јордан Петрушевски 487950 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
20 Мазлам Ахмеди 202368 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
21 Александра Јованоска 280187 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
22 Сашо Трајковски 390987 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
23 Драган Ѓорѓиевски 484073 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
24 Дејан Ѓорески 412933 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
25 Горан Ѓорѓиев 432540 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
26 Александар Пурдевски 353841 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
27 Милован Ѓорѓиевски 247004 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
28 Александар Китаноски 466804 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
29 Горан Цветкоски 347140 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
30 Недим Али 224694 ваучер за Crystal Car во вредност од 300 денари
31 Ивана Танушев 233459 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
32 Андријана Додевска 255826 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
33 Стојанчо Коцев 322082 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
34 Kuadin Kurtisi 407157 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
35 Љупче Ѓурчиновски 249717 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
36 Дејан Арсовски 319386 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
37 Ванчо Џајков 236318 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
38 Емра Рифадов 446164 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
39 Игорчо Арсов 390876 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
40 Љупчо Цилевски 467651 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
41 Љупчо Деспотовски 418769 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
42 Муамет Реџепи 267226 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
43 Марина Ѓоргоска 235735 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
44 Дејан Гаврилоски 345688 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
45 Живко Ефремов 450944 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
46 Зоран Василевски 317248 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
47 Марјан Трајковски 412683 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
48 Горан Танчев 253696 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
49 Jusuf Ismaili 409525 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 50 Никола Коревски 440081 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 51 Томче Ѓорѓиев 247330 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 52 Илчо Илијески 274330 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 53 Данчо Божиноски 428033 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 54 Александар Цветковски 340395 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 55 Наташа Стошиќ 480530 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 56 Марио Симјановски 382008 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 57 Васко Петковски 230644 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 58 Оливер Тодоровски 403947 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 59 Иле Руменовски 240155 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 60 Besnik Salihi 335734 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 61 Кире Маринковски 449700 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 62 Перо Велков 273715 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 63 Јован Трпкоски 233934 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 64 Dijana Xh. Sela 416142 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 65 Сашо Петрески 492865 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 66 Марјан Крстиќ 326489 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 67 Љупчо Маркоски 388579 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 68 Мики Јакимовски 334700 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 69 Цанко Денков 415872 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 70 Изет Умер 388012 поени на ВЕРНА картичка во вредност од 1000 денари
 71 Дејан Бошковски 330355 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 72 Горан Петровски 242779 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 73 Гоце Трајкоски 332134 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 74 Иван Јамандиловски 456726 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 75 Климчо Ангелоски 346110 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 76 Тони Лазаров 219319 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 77 Саше Марковски 416212 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 78 Благоја Сотировски 336851 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 79 Диме Марков 253317 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 80 Стојанчо Тодоровски 208265 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 81 Марјанчо Ѓорѓиевски 405560 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 82 Зоран Донев 309359 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 83 Живко Трајкоски 312174 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 84 Менаф Мустафи 284647 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 85 Ramiz Hasani 355260 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 86 Емилија Вукиќевиќ 395940 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 87 Сулејман Нурчески 412697 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 88 Стојанче Панов 214182 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 89 Роберт Ширков 441844 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 90 Драги Тасев 256814 ваучер за Lubex во вредност од 1500 денари
 91 Зоран Демерџиев 333925 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 92 Борислав Малинков 318596 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 93 Мири Теролии 403077 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 94 Arburim Iseni 352434 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 95 Селвер Јусуфи 247679 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 96 Горан Велчевски 263939 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 97 Бобан Анушев 449401 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 98 Влатко Дојчиновски 443481 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 99 Дејан Мијалчов 247547 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 100 Александар Стојчевски 402046 ваучер за гуми во вредност од 5000 денари
 101 Трајче Атанасов 228148 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 102 Игор Величковски 347602 викенд за двајца во Хотел Макпетрол Струга
 103 Драгaн Иванов 485527 лап топ Dell
 104 Хаќим Исмаили 432722 лап топ Dell
 
Извлечени добитници од летното финално коло, објавени на 18.09.2017 година
Р.БДобитникБр.КартичкаНаграда
 1 Сашко Џалевски 395847 Скутер Honda PCX150
 2 Антонио Кржовски 401387 Honda CRV
Зачленете се на нашиот NEWSLETTER и добивајте известувања за сите нови акции и производи:

©2014 МАКПЕТРОЛ АД. Сите права задржани.