СТЕКНУВАЊЕ ПОЕНИ
Како правилно да ја користите ВЕРНА картичката?

Секој Корисник со активирана картичка ВЕРНА има право да стекнува поени за трансакциите направени на продажните места.

Пред да ја остварите Вашата купопродажба, најавувате дека сакате да Ви бидат впишани поени, а при плаќањето, ја приложувате картичката ВЕРНА, за да Ви ги впишат стекнатите поени за таа трансакција.

При впишувањето поени, должни сте лично да ја приложите својата картичка и да ги следите упатствата на Издавачот за впишување поени.

Стекнатите поени за секоја трансакција се појавуваат веднаш на Вашата лична сметка.

Целосна информација за тоа кои производи и под кои услови имате право на поени, како и табелата за пресметување и доделување поени е достапна подолу.

Табела за пресметување поени
Гориво2 литри1 поен
ТНГ во боци 2кг и 3кг 1 поен
5кг 2 поени
10кг 4 поени
35кг 10 поени
Метан 1кг 1 поен
Дополнителен асортиман на бензински станици 100 денари 1 поен
Хотелски услуги 100 денари 1 поен
Хонда 100 денари 1 поен
Гуми за возила 100 денари 1 поен
DELL (Дел) 100 денари 1 поен
Поени за гориво се добиваат со сметка во износ од минимум 500 денари.
Поени за метан се добиваат со сметка во износ од минимум 300 денари.
Поени за производите од ДАС, ХОНДА, Гуми, DELL, како и за хотелските услуги се добиваат со сметка во износ од минимум 200 денари.
За добивање поени од ДАС, ХОНДА, Гуми, DELL се воведува вредносно ограничување од 10.000 денари.
Поени не се добиваат при купување на цигари
Зачленете се на нашиот NEWSLETTER и добивајте известувања за сите нови акции и производи:

©2014 МАКПЕТРОЛ АД. Сите права задржани.